در باره ما

صنوبر

درباره ی

چاپ صنوبر

در سال 1362، محمد کیان‌احمدی ، پس از 30 سال تجربه در حوزه‌ی چاپ و صحافی، امتیاز صنــوبــر را خریداری کرد و فعـــالیت چاپخـــانه با همکـــاری پسرانش در خیابان منوچــهری آغاز شد. در سال 1366، چاپخــانه به خیابان شریعــتی تغییر مکان یافت و در سال 1382 با تغییر مکان مجدد به خیابان 17 شهریور شمالی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال 1391 ، به منظور تکمیـــل و تجهیــز چاپخانه ، شرکاء تصمیم گرفتند مجموعـه را به مکان جدید واقع در خیابان سبلان جنوبی انتقال دهند. پس از سه سال، ساختمان جدید در پنج طبقه با بخش های مجزا احداث گردید.
در حال حاضر، با همکاری کادری مجرب و بهره گیری از تجهیزات مدرن، خدمات پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، در مجموعه‌ی جدید صورت می‌‎گیرد.