مرکب صنو

-

مرکب صنو

مزایای محصول (مرکب صنو)
اساس مرکب صنو ۴ رنگ اصلی + ۱۴ رنگ اصلی spot می باشد.
– متناسب با شرایط آب و هوایی و اقلیمی تهران و به حداقل رساندن مشکلات چاپی
– هماهنگ با شرایط سختی آب تهران و کیفیت بالاتر چاپ با این محصول
– این محصول که پیشتر با برند کویوتو ، تولید می شد، طی این سالها به گواه مشتریان کیفیت و استاندارد های لازم را حفظ کرده است.
ـ دیگر محصول این برند مرکب ورنی افست (offset varnish) برای پوشش کار است.
– محصولات آتی: مرکب طلایی و نقره ای می باشد.

تطابق رنگی
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تطابق رنگ انتخابی از نمارنگ با نمونه‌ی رنگی چاپ شده استفاده از مرکب‌های رنگ اصلیِ نمارنگ (SENO) است. این مرکب را می‌توانید از فروشندگی‌های مجاز تهیه کنید. لیست این فروشـندگی‌ها در همین سایت در دسترس قرار گرفته است. بدیهی است جایگزینی مرکب SENO با مرکب‌های مشابهِ استاندارد ممکن است سبب تغییر رنگ ناخواسته شود. در ضمن، تطابق رنگی زیر منبع نوری مناسب ضروری است. موضوع دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است میزان دقیق ترکیب مرکب‌هاست. از سوی دیگر، کیفیت کاغذ مصرفی که چاپ روی آن انجام می‌شود کیفیت نهایی رنگ را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، تنظیم میزان قشر مرکب و سختی آب از عوامل تأثیر‌گذار بر تطابق رنگی محسوب می‌شود.

نحوه مراقبت از راهنمای رنگ
رنگ‌ها در طول زمان، در اثر رنگ پریدگی، فرسودگی کاغذ، تماس با نور و استفاده‌ی مداوم تغییر پیدامی‌کنند. برای کاستن از این تغییرات، از تماس طولانی مدت نمارنگ با نور خودداری کنید.

تضمین کیفیت
نمارنگ این محصول را برای مدت یک‌سال از تاریخ خرید در شرایط استفاده معمول و رعایت اصول مراقبت به لحاظ کیفی تضمین می‌کند.

صنوبر