مجتمع چاپ صنوبر شامل طیف وصیعی از ماشین های چاپ می باشد

1- تک‌رنگ یک‌ورقی PM52
2- دستگاه چهاررنگ یک‌ورقی
3- چهاررنگ دوورقی
4- چهاررنگ یک‌و‌نیم ورقی
5- پنج‌رنگ چهار و نیم ورقی با برج لاک
6- تک‌رنگ چهار و‌ نیم ورقی
7- چهاررنگ چهار و نیم ورقی (با قابلیت چاپ UV)
8- تک‌رنگ دو ورقی (2 دستگاه)
9- دستگاه برش دهانه ۱۱۵ (۴ دستگاه)
10- طلاکوب ۲ ورقی
11- طلاکوب چهارو نیم ورقی
12- لتــرپرس دو و نیم ورقی
13- دایــکات چهار و نیم ورقی